KONSULT

Behöver ditt företag hjälp att implementera ett mer hållbart och medvetet
förhållningssätt till hälsa och kost?
Vill Ni starta ett hälsomatskoncept eller vidareutveckla ert befintliga sortiment
med smoothies, juicer, superfoods och raw food?
Vi hjälper er att utveckla och implementera produkter, menyer och utbildar
personal i hur man kan tillreder smakrika rätter och i försäljningsteknik.
Vi erbjuder utbildningstillfällen, inspirationskvällar, föreläsningar och workshops
som skräddarsys efter kundens behov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>