MOTIVATION

Behöver du en nystart?
Vi erbjuder detoxkurer och kostkonsultationer där Du får vägledning
och ”hands on” behandlingar skräddarsytt utifrån dina behov.

Detoxkur – HELA DIG!
En kur du gör under 10 dagar. Kuren inleds med en konsultation
där vi kartlägger behov och mål samt eventuella kontraindikationer.

En detoxkur understöder och bygger upp de egna krafterna genom
kostterapi, rörelseterapi och fytoterapi. Kuren innefattar ett 10 dagars
utrensningsprogram tillsammans med tre utrensande och avstressande
massagebehandlingar. Dessutom ingår vägledning till mjuka motionsformer
och meditation.
2900 kr

Personlig kost & hälsokonsultation
Vi träffas vid tre tillfällen där vi planlägger dina behov, rådgivning samt
personligt kostprogram, mailkontakt, häfte med recept och träningstips.
2900 kr
Kost & hälsokonsultation finns även som distansalternativ där mötena
sker över telefon.

Uppföljande konsultationer
900 kr 1,5 h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>